Motivatie

Geachte bezoeker van deze website,

Na Dubai is Brussel de meest diverse stad van de wereld. 62% van de Brusselse bevolking is van buitenlandse afkomst, of heeft minstens één ouder die geboren is in het buitenland.

Die diversiteit vinden wij niet terug binnen de advocatuur, en bepaald niet aan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel.

Nochtans zou de balie een weerspiegeling moeten zijn van de sociologische samenstelling van de maatschappij.

Het is niet normaal dat bepaalde groepen structureel niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn in het balielandschap. Voelen zij zich uitgesloten, om welke reden ook? Bestaat er een te hoge drempel, al dan niet in de verbeelding van de betrokkenen? Of erger, vinden bepaalde bevolkingsgroepen dat zij niet moeten deelnemen aan onze rechtsstaat, geen rechten moeten studeren, geen advocaat moeten of mogen worden? Aan deze sociologische lacune wil de Brusselse Balie iets doen. Niemand mag zich uitgesloten voelen, iedereen heeft er baat bij dat de rechtsstaat er is voor iedereen en dat iedereen die hier woont eraan kan deelnemen.

Daarom heeft de raad van de Orde, het DIApositief-programma opgestart om jongeren met een achtergrond in de migratie te sensibiliseren voor een studie rechten en, in het verlengde daarvan, een carrière in de advocatuur te ambiëren. Een diverse en inclusieve advocatuur: daar heeft Brussel recht op.

Ik doe een warme oproep aan allen om DIApositief te helpen, door deel te nemen aan het programma of het financieel te ondersteunen met een gift.

De advocatuur staat voor een sterk maatschappelijk engagement. DIApositief is daar een integraal deel van.

Ik durf het aan op u te rekenen.

 

Met hartelijke groet,

Peter Callens

Stafhouder van de Orde