DIApositief heeft ook een akkoord afgesloten met de Koning Boudewijnstichting

De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie van Brussel doet beroep op advocaten of advocatenkantoren alsook op alle ere-advocaten en andere belangstellenden om deel te nemen aan de financiering van het fonds waaruit de studiebeurzen toegekend zullen worden.

Voortaan kunnen giften ook gebeuren via de Koning Boudewijnstichting door storting op de rekening IBAN BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1 – bpost bank, Koloniënstraat (P28), 1000 Brussel, met vermelding “191900 – Fonds DIApositief” of gestructureerde melding ***019/1900/00050***. Giften vanaf 40 euro die op deze wijze plaatsvinden, zijn fiscaal aftrekbaar en u krijgt een fiscaal attest. Daarnaast blijft de bestaande sponsoringmogelijkheid behouden. 

Steun DIApositief en doe uw storting nu!