DIApositief campagne in Nederlandstalige scholen van Brussel officieel van start

Tijdens een persconferentie in het Brusselse Justitiepaleis stelden Mr. Bernard Derveaux, stafhouder van Balie Brussel, en Mr. Sevda Karsikaya, directrice van het DIApositief project, de nieuwe campagne voor een Diverse Inclusieve Advocatuur voor. Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien, benadrukte het belang van een sterke samenwerking tussen het onderwijs en welzijn voor jongeren in een kwetsbare situatie. Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, jeugd, media en armoedebestrijding, toonde zich wederom enthousiast voor het project, net zoals Yasmine Kherbache, rechter bij het Grondwettelijk Hof, die het DIApositief project een warm hart toedraagt. Drie studenten die dankzij DIApositief rechten studeren, getuigden na afloop over de positieve impact van het DIApositief programma op hun studies.

Achteraan: Mathieu, Mr. Sevda Karsikaya, directrice van DIApositief, Yasmine Kherbache, rechter bij het Grondwettelijk Hof, Tatiana en Haïtam. Vooraan: Bruno Vanobbergen, administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien, Stafhouder Bernard Derveaux en Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, jeugd, media en armoedebestrijding. Foto © Karel Duerinckx

Voor een inclusieve advocatuur

82,5% van de Brusselse bevolking heeft een migratieachtergrond. Dat stelde socioloog Jan Hertogen (KULeuven) vast, die tevens berekende dat Brussel zonder migratie hooguit 250.000 inwoners zou tellen. Even opmerkelijk is de ondervertegenwoordiging van advocaten met een vreemde origine aan Balie Brussel. De reden daarvoor is volgens Sevda Karsikaya, directeur van DIApositief, vaak te zoeken bij het onderwijs zelf. “Vaak worden jongeren met een migratieachtergrond die naar het hoger of universitair onderwijs willen doorstromen weinig of niet gemotiveerd. Ons project wil een brug vormen naar het onderwijs.” Daarom zette de raad van de Orde van Balie Brussel vijf jaar geleden het DIApositief project op om jongeren met een achtergrond in de migratie te sensibiliseren voor een studie rechten en, in het verlengde daarvan, een carrière in de advocatuur te ambiëren.

Nieuwe campagne

Inmiddels studeren 4 Brusselse jongeren rechten dankzij de financiële steun van Balie Brussel. In februari start een nieuwe jaarlijkse campagne. Advocaten bezoeken dan scholen in Brussel-Halle-Vilvoorde om laatstejaarsstudenten humaniora met een immigratieachtergrond warm te maken voor het project. In de Paasvakantie komen de belangstellenden in contact met de verschillende actoren van de gerechtelijke wereld (advocaten, magistraten, parket, …). Daarna schrijven ze een essay over de rechtsstaat die door een jury wordt beoordeeld.

De balie betaalt de volledige rechtenstudie van de eerste laureaat, neemt het studiegeld en de cursussen ten laste, financiert een laptop voor de student, en stelt coaches ter beschikking.

Steun van het agentschap Opgroeien en minister Dalle

Voormalig kinderrechtencommisaris Bruno Vanobbergen, nu administrateur- generaal van het agentschap Opgroeien dat in Vlaanderen en Brussel streeft naar het kansrijk opgroeien van 0 tot 25-jarigen, verwelkomt dit sterk, waardevol project van Balie Brussel. “Onze ervaring leert ons dat jongeren van 17-18 jaar kwetsbaar zijn omdat ze niet voldoende aangemoedigd worden of omdat ze in een kwetsbare context leven. Die leeftijd is nochtans een sleutelmoment waarop jongeren zelf stappen zouden moeten kunnen zetten. Het agentschap Opgroeien neemt diverse initiatieven om hen daarbij te helpen en wil een brug slaan tussen welzijn en het voortgezet en hoger onderwijs”.

Vlaams minister van Brussel, jeugd, media en armoedebestrijding draagt het DIApositief project al langer een warm hart toe. “We moeten alle jongeren zonder onderscheid aanzetten om hun dromen na te streven. Balie Brussel zet hen daartoe aan.”

De studenten zelf zijn uiteraard blij met de financiële steun van de balie, maar waarderen evenzeer de steun en coaching die ze tijdens hun studies van de balie krijgen.

Stafhouder Bernard Derveaux sloot af met een dankwoord aan de aanwezige studenten. “Ik ben fier en trots op jullie en hoop hier binnenkort aan deze balie jullie mooie pleidooien te horen.” Hij deelde ook mee dat het project navolging krijgt in andere balies w.o. de Franse Orde te Brussel.