Het DIApositief programma

bestaat uit twee luiken:

  1. Een introductieprogramma voor jongeren die het einde van het secundair onderwijs bereiken en interesse hebben voor de rechtenstudie
  2. Een essay-wedstrijd.

Het introductieprogramma geeft een inleiding tot de advocatuur en ons rechtsstelsel, en omvat bezoeken aan het gerechtsgebouw, het Bureau voor Juridische Bijstand, de gevangenis, nationale of internationale advocatenkantoren met uiteenlopende specialismen, gesprekken met advocaten, professoren en magistraten, met de bedoeling een antwoord te bieden op de volgende vragen:

  • Waaruit bestaat de rechtenstudie en waartoe dient zij?
  • Wat doet de advocatuur?
  • Wat is de rechtsstaat?
Een gemotiveerde groep kandidaten volgde begin juli 2020 het introductieprogramma van het DIA-positief project.
Sanne Haex, Mr. Luc Vanaverbeke, Yasmine El Fadel, Haïtam Sahil, Mr. Sevda Karsikaya, Stafhouder Bart De Moor en Mathieu Stroeykens
Chris Niyonkuru en Theodros Tesfeye met Mr. Sevda Karsikaya, directrice van DiaPositief

De essay-wedstrijd: Met de informatie die je tijdens het introductieprogramma kreeg, heb je voldoende bagage om een essay (4 paginas) over de rechtsstaat en de diversiteit in de maatschappij te schrijven. De auteur van het beste essay heeft een studiebeurs rechten op zak en kan in het najaar aan zijn of haar academiejaar beginnen. De winnaar wordt op 15 mei 2024 bekend gemaakt.

De advocatuur staat voor een sterk maatschappelijk engagement. DIApositief is daar een integraal deel van.