Steun DIApositief

De raad van de Orde heeft het DIApositief-programma opgestart om jongeren met een achtergrond in de migratie te sensibiliseren voor een studie rechten en, in het verlengde daarvan, een carrière in de advocatuur te ambiëren. Een diverse en inclusieve advocatuur: daar heeft Brussel recht op. Ik doe een warme oproep aan allen om DIApositief te helpen, door deel te nemen aan het programma of het financieel te ondersteunen met een gift.

De advocatuur staat voor een sterk maatschappelijk engagement. DIApositief is daar een integraal deel van.

Ik durf het aan op u te rekenen.

Met hartelijke groet,

Bernard Derveaux
Stafhouder van de Orde

INSCHRIJVEN ALS SPONSOR

Sponsors

  • Gouden sponsors betalen een bijdrage van € 1.000
  • Zilveren sponsors betalen een bijdrage van € 500
  • Bronzen sponsors betalen een bijdrage van € 250
  • Vrij bepaald bedrag

De sponsors storten hun bijdrage op rekening BE68 6300 2220 0834 van de NOAB met vermelding “DIApositief – Sponsoring”. Zij krijgen een vermelding op de website van DIApositief en een ontvangstbewijs voor de sponsoring.

Doe een Gift via de KBS stichting

Doet u liever een gift die recht geeft op fiscaal voordeel, dan kan dat door storting van een bedrag van minstens 40,00 € op rekening van de Koning Boudewijnstichting 
IBAN BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOTBEB1) 
met vermelding van de gestructureerde mededeling, die exclusief wordt voorbehouden aan Fonds DIApositief: 
+++ 623/3790/10031 +++

 

Giften vanaf 40 Euro zijn, zoals u weet, fiscaal aftrekbaar. Bedrijfsgiften zijn enkel aftrekbaar voor zover er geen tegenprestatie (logovermelding, …) tegenover staat.

Steun DIApositief en doe uw storting nu!