Steun DIApositief

De raad van de Orde heeft het DIApositief-programma opgestart om jongeren met een achtergrond in de migratie te sensibiliseren voor een studie rechten en, in het verlengde daarvan, een carrière in de advocatuur te ambiëren. Een diverse en inclusieve advocatuur: daar heeft Brussel recht op. Ik doe een warme oproep aan allen om DIApositief te helpen, door deel te nemen aan het programma of het financieel te ondersteunen met een gift.

De advocatuur staat voor een sterk maatschappelijk engagement. DIApositief is daar een integraal deel van.

Ik durf het aan op u te rekenen.

Met hartelijke groet,

Bart De Moor
Stafhouder van de Orde

WE ONDERSCHEIDEN SPONSORS EN DONATEURS:

Sponsors

  • Gouden sponsors betalen een bijdrage van € 1.000
  • Zilveren sponsors betalen een bijdrage van € 500
  • Bronzen sponsors betalen een bijdrage van € 250
  • Vrij bepaald bedrag

De sponsors storten hun bijdrage op rekening BE68 6300 2220 0834 van de NOAB met vermelding “DIAPositief – Sponsoring”. Zij krijgen een vermelding op de website van DIApositief en een ontvangstbewijs voor de sponsoring.

Donateurs

Wenst u een FISCAAL attest, dan kan u als donateur een gift storten via de Koning Boudewijnstichting. U krijgt geen naamvermelding op de site, maar wel een attest voor fiscaal voordeel vanaf een bedrag van 40,00 €. Dit geeft voor 2021 recht op een fiscaal voordeel van (eenmalig) 60 %.

Deze giften kunnen gebeuren via de Koning Boudewijnstichting door storting op de rekening IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 – bpost bank, Koloniënstraat (P28), 1000 Brussel, met vermelding “191900 – Fonds DIApositief” of gestructureerde melding ***019/1900/00050***

Steun DIApositief en doe uw storting nu!