DIApositief-studenten getuigen in de pers

Achteraan: DIApositief laureaten Haïtam, Mathieu en Chris. Vooraan Hans Vandecandelaere, Stafhouder Bernard Derveaux en Mr. Sevda Karsikaya

De jaarlijkse campagne voor het DIApositief-project werd op 2 februari op gang geschoten met een persconferentie in het Brusselse Justitiepaleis. Matthieu, Haïtam en Chris, de drie DIApositief studenten, waren ook van de partij en getuigden hoe belangrijk de steun van Balie Brussel is voor het welslagen van hun studies.

Op 2 februari werd de informatiecampagne naar scholen en socio-culturele instellingen op gang geschoten door een persconferentie van Mr. Sevda Karsikaya, directrice van het project, en Stafhouder Bernard Derveaux. Het DIApositief initiatief en de getuigenissen van de DIApositief studenten vonden alvast weerklank in De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en Bruzz.

Na vier jaar wil Balie Brussel met dit project een versnelling hoger schakelen. De campagne wordt dan ook met enkele maanden vervroegd, zodat geïnteresseerden zich al vroeger kunnen inschrijven voor het introductieprogramma tijdens de paasvakantie.
Benjamin Dalle, in een vroeger leven advocaat en nu Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding moest op het laatste momentje verstek geven, maar betuigde zijn onvoorwaardelijke steun aan dit project via een digitale boodschap. “Brussel met meer dan 275.000 jongeren onder de 18 jaar heeft nood aan zulke initiatieven die jongeren inspireren en begeleiden naar studies en werk, want van de 87.000 werkzoekenden in het Brussels gewest is 1 op 10 jonger dan 25 jaar. De advocatuur een spiegel zijn van de maatschappij. Met dit initiatief werkt de balie concreet aan een inclusieve advocatuur.”

Historicus en onderzoeksjournalist Hans Vandecandelaere was wel op de persconferentie. “Ik weet ook niet precies waarom Brusselse jongeren met een migratieachtergrond moeilijk doorstromen naar de Nederlandstalige advocatuur. Daar is geen meetbaar onderzoek naar verricht. Wél kunnen we redenen aanhalen die hypothetisch belemmerend werken. Eerst de klassiekers? De potentiële impact van armoede en slechte huisvesting. Is de kennis van het Nederlands daarnaast voldoende om rechtenstudies aan te vatten? Een brede, recente studie vertelt ons nog meer: een stijgend wantrouwen ten aanzien van de representatieve democratie en de instellingen. Hoe wordt justitie daarin gepercipieerd? Er bestaat ook een zeker wantrouwen ten aanzien van de mainstream media. Hoe informeren jongeren zich dan? Speelt er mogelijk een kenniskloof mee? Hoe en wanneer wordt hen duidelijk gemaakt wat een job als advocaat kan inhouden?”

Aan al die belemmeringen probeert het DIApositief project van Balie Brussel tegemoet te komen met een zeer gerichte campagne via de scholen, de culturele centra en op social media die jongeren te bereiken die potentieel in aanmerking komen om rechtenstudies aan te vatten.


Stafhouder Bernard Derveaux

Mr. Sevda Karsikaya, directrice van DIApositief

DIApositief laureaten Haïtam, Mathieu en Chris