Diapositief nieuws

Koninklijke aandacht voor DIApositief

Op woensdag 5 februari bezocht Koning Filip de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB) en de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Aanleiding was de 35ste verjaardag van beide advocatenordes.

Lees meer

Kadir Pinar is ‘onze’ eerste DIApositief student

Kadir Pinar kreeg op 22 november 2019 officieel een getuigschrift als laureaat van het DIA-positief project waarmee de NOAB jaarlijks een studiebeurs toekent aan een leerling met een migratieachtergrond, die zich voorneemt rechten te studeren. Deelname aan het programma omvat een vormingsprogramma en een essaywedstrijd. De winnende leerling krijgt de studiebeurs.

Lees meer

Wie studeert volgend academiejaar rechten dankzij de Brusselse Balie?

Een essay over de rechtsstaat beslist begin september wie de winnaar wordt. Begin juli 2019 volgden de kandidaten een welgevuld introductieprogramma met een bezoek aan de jeugdrechtbank, de stageschool en uiteraard ook het waar ze ontvangen werden door stafhouder Peter Callens.

Lees meer

DIApositief, voor een kleurrijke advocatuur

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel heeft het DIApositief-programma opgestart om jongeren met een niet-Belgische achtergrond te sensibiliseren voor een studie rechten en, in het verlengde daarvan, een carrière in de advocatuur te ambiëren. Een diverse en inclusieve advocatuur: daar heeft Brussel recht op.

Lees meer